TETAM Hakkında

TETAM, Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

• Teleiletişim ve enformatik teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform oluşturmak,
• Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda sanayi dahil ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlamak,
• Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda ortak araştırma ve eğitim etkinlikleri düzenlemek

amaçlarıyla, 41 Kurucu Üye tarafından ilgili YÖK mevzuatı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak 6 Eylül 2013’de kurulmuştur. TETAM Yönetmeliği (Resmi Gazete, Sayı 28757, 6 Eylül 2013) için buraya tıklayınız.

TETAM, Devlet Planlama Teşkilatı/Kalkınma Bakanlığı tarafından 2007 yılı başından bu yana finansal olarak desteklenmekte olan, Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Projesi'nin (TAM Projesi) kurumsallaşması hedefi doğrultusunda ortaya çıkmıştır. TAM Projesi çerçevesinde teleiletişim ve enformatik alanlarında doktoralı araştırmacılar yetiştirilmesi planlanmıştır ve doktoralı araştırmacı yetiştirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir. 

Son Güncelleme: December 30, 2019