TAM Projesi Hakkında

Teleiletişim ve Enformatik Alanlarında Araştırmacı ve Akademisyen Yetiştirme Merkezi Projesi (TAM Projesi) 2006'da Devlet Planlama Teşkilatı'na önerilmiştir ve 2007 Ocak başından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı/Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklenmektedir. TAM Projesi'nin,

  • teleiletişim ve enformatik alanlarında disiplinlerarası araştırma yapacak doktora öğrencilerine finansal destek sağlamak ve
  • bir disiplinlerarası araştırma binasi inşa etmek

üzere iki ana hedefi vardır.

TAM Projesi önerisinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi  Prof. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan önderliğinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 11, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 11, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden iki ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'den iki öğretim üyesi olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi'nden toplam 26 öğretim üyesi yer almıştır. Öğretim üyeleri sekiz disiplinlerarası araştırma grubu çerçevesinde organize olmuştur. Daha sonraki katılımlarla TAM Projesi’nde yer alan öğretim üyesi sayısı toplam 60’a çıkmıştır.

8 Kasım 2019 itibariyle, 

  • Projesi Yürütücüsü/Koordinatörü Prof. Dr. Cem Ersoy, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
  • TAM Projesi’nde yer alan öğretim üyesi sayısı 60
  • TAM Projesi’nde çalışmakta olan doktora sonrası araştırmacı sayısı 1,
  • Daha önce TAM Projesi’nde farklı sürelerle çalışıp ayrılan doktora sonrası araştırmacı sayısı 18, 
  • TAM Projesi’nden  finansal olarak desteklenen toplam doktora ögrencisi sayısı 90,
  • Farklı sürelerle ya da sadece konferans katılımı için TAM Projesi finansal desteği alarak doktorasını tamamlayan doktora öğrencisi sayısı, Bilgisayar Mühendisliği'nde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, Endüstri Mühendisliği'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik'de, Biyomedikal Mühendisliği'nde ve Jeofizik'de toplam 60,
  • TAM Projesi finansal desteği almakta olan doktora öğrencisi sayısı 16,
  • TAM Projesi’nde çalışmakta olan destek personeli sayısı 1, 

TAM Projesi'nden finansal olarak desteklenen doktora ögrencilerine proje grubunda yer alan öğretim üyelerinin diğer doktora öğrencileri eklendiğinde, doktora ögrencisi sayısı 200’e ulaşmaktadır.

TAM Projesi doktora öğrencisi finansal desteği Sözleşmeli Personel Mevzuatı çerçevesinde verilmektedir. Doktora öğrencilerinin konferans ve sempozyumlara katılımlarını kolaylaştıracak finansal desteği de içermektedir. 

TAM Binası inşaatı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüs’ünde 2007 yılında başlamış ve 2008 yılı sonunda bitirilmiştir. 2009 yılı başında binanın tefrişatı ile bilgisayar ve ağ altyapısı tamamlanmış ve bina Nisan 2009 itibariyle kullanıma hazır hale gelmiştir. TAM Binası Kasım 2013 itibariyle TETAM: Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne tahsis edilmiştir. TETAM Binası yaklaşık 3000 m2 büyüklüğündedir. Binada, toplam 88 doktora öğrencisi için çalışma alanı, öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacılar için toplam 29 ofis, altı disiplinlerarası araştırma laboratuvarı, iki atölye, iki konferans salonu, seminer odası, toplantı odası, sistem odası, teknik ofis ve sosyal alanlar bulunmaktadır.

TAM Projesi çalışmaları, Eylül 2013'den bu yana TETAM çerçevesinde yürütülmektedir. TAM Projesi’nin uzun vadeli hedefi, sanayi ile işbirliği halinde doktora seviyesinde disiplinlerarası araştırma yapmak ve ülkemizin çok gereksinim duyduğu doktoralı araştırmacıları ve akademisyenleri yetiştirmektir.

Son Güncelleme: November 8, 2019