TAM Projesi Formlar ve Belgeler

TAM Projesi'ne Teşekkür Yazısı Şablonu

İngilizce veya türkçe olarak tezleriniz ve yayınlarınızda TAM projesine aşağıdaki şekilde teşekkür edilebilir.
İngilizce:
“This work is supported by the Turkish Directorate of Strategy and Budget under the TAM Project number 2007K12-873”

Türkçe:
“Bu çalışma, T.C.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2007K12-873 numaralı TAM Projesi tarafından desteklenmiştir”

TETAM Üyeleri ve GPU Sistemleri Kullanıcıları Teşekkür Yazısı Şablonu

İngilizce veya türkçe olarak tezleriniz ve yayınlarınızda BAP projesine aşağıdaki şekilde teşekkür edilebilir.
İngilizce:
"This work is supported by Boğaziçi University Research Fund under the Grant Number 16903."

Türkçe:
"Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 16903 numaralı proje ile desteklenmiştir."

TAM Projesi'nde Çalışmak İsteyenler İçin Başvuru Formları ve Belgeler

 • TAM Projesi Çalışma Başvuru Formu, Doktora Sonrası Araştırmacılar (pdfdoc)
 • TAM Projesi Çalışma Başvuru Formu, Doktora Öğrencileri (pdf, doc)
 • TAM Projesi Doktora Öğrencileri icin Türkiye’de Çalışma Taahhütnamesi (pdf, doc)
 • TAM Projesi Çalışma Başvuru Formu, Destek Personeli (pdfdoc)
 • TAM Projesi İşe Başlama: Gereken Evraklar ve Yöntem (pdfdoc)

TAM Projesi'nde Çalışmaya Başlayan ve Çalışanlar İçin Formlar ve Belgeler 

 • TAM Projesi Yeni Başlayanların Uygulaması Gereken Prosedürler (pdfdoc)
 • TAM Projesi Bilgi Formu, Doktora Sonrası Araştırmacılar (pdfdoc)
 • TAM Projesi Bilgi Formu, Doktora Öğrencileri (pdfdoc)
 • TAM Projesi Bilgi Formu, Destek Personeli (pdfdoc)
 • TAM Projesi Doktora Sonrası Araştırmacı Çalışma-Raporu, 2015 yılı (pdfdoc)
   
 • TAM Projesi Doktora Öğrencisi Çalışma-Raporu (pdfdoc)
 • TAM Projesi Çalışma Belgesi (İngilizce) (pdfdoc)
 • TAM Projesi İstifa Dilekçesi Örneği (pdfdoc)  
 • TAM Projesi Yıllık İzin Formu (pdf, xls)
 • TAM Projesi Yıllık İzin Kuralları (pdf)

TAM Projesi Seminer Formları

 • TAM Projesi Seminer Talep Formu (Türkçe) (pdf, doc)
 • TAM Projesi Seminer Talep Formu (İngilizce) (pdf, doc)
 • TAM Projesi Seminer Template (pdf, doc)

TAM Projesi Konferans Katılım Mali Destek Talep Formları

 • TAM Projesi'nde Çalışanlar İçin Konferans Katılım Mali Destek Talep Formu (pdf, doc)
 • TAM Projesi Açık Erişim Makale Baskı Giderleri Desteği Talep Formu (pdf, doc)
 • Konferans / Makâle Destek BAP DPT Avans Talep Formu (pdf, doc)
 • Konferans / Makâle Destek BAP DPT Avans Kapatma Formu (pdfdoc)

TAM Projesi Diğer Formlar ve Belgeler

 • TETAM/TAM Projesi Dosya İsimlendirme, Güncelleme Prosedürü (pdf, doc)
 • TETAM Binası İstek/Arıza Bildirim ve Takip Formu  (pdfdoc)

BAP Mali Koordinatörlüğü DPT Projeleri: Diğer Formlar ve Belgeler için buraya tıklayınız

Son Güncelleme: April 13, 2022